par Weisgerber, Jean
Editeur scientifique Van Vaeck, Marc;Brems, Hugo;Claassens, Geert
Référence De steen van Alciato : literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden : opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat, Peeters, Leuven, page (249-257)
Publication Publié, 2003
Partie d'ouvrage collectif