Titre:
  • Both conditional ablation and overexpression of E2 SUMO-conjugating enzyme (UBC9) in mouse pancreatic beta cells result in impaired beta cell function.
Auteur:He, Xiaoyu; Lai, Qiaohong; Chen, Cai; Li, Na; Sun, Fei; Huang, Wenting; Zhang, Shu; Yu, Qilin; Yang, Ping; Xiong, Fei; Chen, Zhishui; Gong, Quan; Ren, Boxu; Weng, Jianping; Eizirik, Decio L.; Zhou, Zhiguang; Wang, Cong-Yi
Informations sur la publication:Diabetologia
Statut de publication:Publié, 2018-01
Sujet CREF:Sciences bio-médicales et agricoles
Mots-clés:Diabetes
Insulin content
Insulin secretion
NRF2
Oxidative stress
Pancreatic beta cell
SUMOylation
UBC9
Note générale:SCOPUS: ar.j
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:0012-186X
info:doi/10.1007/s00125-017-4523-9
info:pii/10.1007/s00125-017-4523-9
info:scp/85040091477
info:pmid/29299635