Titre:
  • Want in veel wijsheid is veel verdriet
Auteur:Lambrechts, Pierre
Statut de publication:Publié, 1960
Note générale:Rede uitgesproken in de aula van de Universiteit gent tijdens de openingsplechtigheid van het nieuwe academiejaar, op 3 oktobre 1960
27 p.
Langue:Néerlandais
Identificateurs:VAR-623613-1001