par Anckaert, Philippe ;Eyckmans, June ;Segers, Winibert
Référence Studiedag Competenties, competentieniveaus en didactische activiteiten in het vertaal- en tolkonderwijs (2 mars 2007: Maastricht)
Publication Non publié, 2007
Communication à un colloque
Titre:
  • Vertaalcompetenties meten: hoe beoordeel je iets waarvan je niet kan zeggen wat het is
Auteur:Anckaert, Philippe; Eyckmans, June; Segers, Winibert
Informations sur la publication:Studiedag Competenties, competentieniveaus en didactische activiteiten in het vertaal- en tolkonderwijs (2 mars 2007: Maastricht)
Statut de publication:Non publié, 2007
Sujet CREF:Linguistique appliquée
Langue et littérature françaises
Enseignement des langues étrangères
Didactique
Langue:Néerlandais