par Perelman, Chaïm
Référence 't Exempel dwinght, opstellen aangeboden door vrienden en vereerders aan prof. mr. I. Kisch ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, Tjeenk Willink, Zwolle
Publication Publié, 1975
Partie d'ouvrage collectif
Fichier(s) déposé(s) par l'encodeur