Abstract de conférence
Titre:
  • De invloed van zware metalen en polychloorbifenylen geassocieerd aan sedimenten op organismen in de Noordzee
Auteur:Dubois, Philippe; Chambost-Manciet, Y.; Coteur, Geoffroy; Danis, Bruno; Dutrieux, Sandrine; Feldstein, Tamar; et al.
Informations sur la publication:Duurzaam Beheer van de Noordzee, presentatie van de onderzoeksresultaten
Statut de publication:Publié, 2002
Sujet CREF:Sciences exactes et naturelles
Biologie des milieux particuliers
Note générale:Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme.
Langue:N/A