par Cwiklak, Kornelia;Walczak, Dorota ;Vandenborre, Katia
Référence Nowoczesność poetycka wobec baśni - studium przedmiotu na przykładzie wybranych wierszy Jasia Kapeli, Wydawnictwo Adama Mickiewicza, Poznań, Vol. 1, BAŚŃ WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE, page (227-247)
Publication Publié, 2014
Partie d'ouvrage collectif
Résumé : W ostatnich latach daje się zaobserwować narastające zainteresowanie baśnią i możliwościami, jakie niesie, tak ze strony twórców literatury pięknej, teatru i filmu, jak i badaczy. Współczesna kultura masowa czerpie z niej pełnymi garściami. Widoczne jest to zarówno w jej bardziej ambitnych produktach, niektóre filmy i seriale TV, jak też w reklamach. Autorzy zamieszczonych w tomie tekstów, reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych, poszukują odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, iż siła przyciągania baśni nie słabnie? W jaki sposób można tłumaczyć jej obecny renesans? Zróżnicowane odpowiedzi łączy przekonanie, że baśń jest formą niezwykle pojemną, pozwalającą wyrazić różnorodne treści, jest bowiem rodzajem opowieści archetypicznej, z której wywodzą się wszystkie inne. Przybliża ona świat człowieka, jego kondycji, wyborów moralnych, poszukiwania wartości i porządku w niepewnym świecie.