par Huybrechs, Frédéric;Meyer, Sandrine ;Vranken, Jan
Organisme financeur Electrabel
Publication Publié, 2012-06
Rapport
Résumé : Het onderzoeksproject waarvan de belangrijkste resultaten en aanbevelingen worden samengevat in dit finale rapport, werd gecoördineerd door het Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) van de Universiteit Antwerpen en gerealiseerd in samenwerking met het ‘Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Environnement’ van de Université Libre de Bruxelles. De ‘benchmark’ studie (zie hoofdstuk 6) werd in onderaanneming toevertrouwd aan het studiebureau IBAM.Het project werd gefinancierd via een ‘Onderzoeksovereenkomst’ tussen Electrabel en de Universiteit Antwerpen.Voor het onafhankelijke karakter van het onderzoek werd op verschillende manieren zorg gedragen. Zo werd een ruime waaier van personen die in België rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de energiesector, maatschappelijke dienstverlening of het verenigingsleven uitgenodigd om op te treden als begeleidingscomité. We willen hen van harte danken voor de tijd die ze hebben willen vrijmaken en voor hun erg relevante op- en aanmerkingen bij dit rapport.Ook al werd zo veel mogelijk rekening gehouden met de op- en aanmerkingen van de verschillende gesprekspartners, de inhoud ervan blijft de volledige verantwoorde-lijkheid van de auteurs en verbindt geenszins de personen die in de loop van het project werden bevraagd of de leden van het begeleidingscomité.Eind september 2011 werd inhoudelijk de laatste hand gelegd aan dit rapport (tweede editie in juni 2012 om verschillende kleine fouten te verbeteren). Gezien de bestudeerde maatregelen snel evolueren, kunnen sommige vaststellingen of voorstellen niet meer helemaal up-to-date zijn op het moment waarop het rapport officieel wordt verspreid. Omdat dit onderzoeksproject met twee jaar werd verlengd voorzien we een stelselmatige bijwerking van de gegevens en bevindingen in dit eerste rapport. Overigens kan u ons altijd uw op- en aanmerkingen en updates bezorgen; we zullen er rekening mee houden bij de volgende versie:Jan Vranken (Centrum OASeS – Universiteit Antwerpen) jan.vranken@ua.ac.beElias Storms (Centrum OASeS – Universiteit Antwerpen) elias.storms@ua.ac.beSandrine Meyer (CEESE – Université libre de Bruxelles) sameyer@ulb.ac.be