Titre:
  • Meerwaarde van het complementeren van het Belgische gezondheidsinformatiesysteem met longitudinale gegevens: gevalstudie diabetes
Auteur:Lammens, Lies; Deboosere, Patrick; Ingenbleek, Anne; Coppieters, Yves; Doumont, Dominique; D'hoore, William; Levêque, Alain
Statut de publication:Publié, 2010
Sujet CREF:Santé publique
Epidémiologie
Langue:N/A