Titre:
  • Onderzoek naar het politieonderwijs : het politieonderwijs op een Europese leest geschoeid.
Auteur:Bruier Desmeth, S.; Smeets, Sybille; Enhus, Els
Organisme financeur:Police fédérale
Statut de publication:Non publié, 2011
Sujet CREF:Criminologie
Mots-clés:Police
formation
Langue:Néerlandais