Titre:
  • Onderzoek naar de vaccinatietoestand van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels hoofdstedelijk gewest
Auteur:Robert, Emmanuelle; Swennen, Béatrice
Organisme financeur:ESP-ULB
Statut de publication:Publié, 2006-12
Sujet CREF:Santé publique
Langue:Néerlandais