par Walczak / Walczak-Delanois, Dorota
Référence Śladami człowieka książkowego, Studia o literaturze polskiej XX wieku, Poznań, Abedik, page (9-30)
Publication Publié, 1997
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • Jak tworzyli awangardziści: Interpretacje porównawcze
Auteur:Walczak / Walczak-Delanois, Dorota
Informations sur la publication:Śladami człowieka książkowego, Studia o literaturze polskiej XX wieku, Poznań, Abedik, page (9-30)
Statut de publication:Publié, 1997
Sujet CREF:Langues et littératures
Langues et littératures baltes et slaves
Philologie slave
Note générale:Red. Tomasz Mizerkiewicz, Z Prac Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. „POLINFO”
Langue:Autre