Titre :
  • Sociolinguïstiek en pragmatiek:: de studie van ideologieën omtrent meertaligheid
Auteur : BLommaert, Jan ; Brisard, Frank ; Bulcaen, Chris ; Daniels, Helge ; D'hondt, Sigurd ; Eelen, Gino ; Jaspers, Jürgen ; Meeuwis, Michael ; Senoussi, Rachida ; Verschueren, Jef
Editeur scientifique : Gillis, Steven
Statut de publication : Publié, 2000
Informations sur la publication :
  • Gillis, Steven, Met taal om de tuin geleid:: een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emiritaat, UIA, Antwerpen, page 37-48, 90-5728-024-8
Sujet CREF : Sociolinguistique
Langue :
Identificateurs : urn:isbn:90-5728-024-8