Titre :
  • Een bijna ongelooflijke parallellie op theatergebied:: de East Coast avant-garde en Vlaanderen
Auteur : Geerts, Ronald
Statut de publication : Non publié, 1991-01-11
Sujet CREF : Cinéma
Autres arts du spectacle
Informations sur la conférence :
  • Een comparatistisch onderzoek: de Amerikaanse en Europese avant-garde op het gebied van theater en film (VUB, Brussels)
Langue :
  • Anglais