Titre :
  • De impact van het ILO-onderzoek naar discriminatie bij aanwerving op het Vlaams beleid m.b.t. tewerkstelling van allochtonen: een gevalstudie
Auteur : Jacobs, Dirk ; Van der Straeten, Tinne ; Brans, Marleen ; Swyngedouw, Marc
Editeur scientifique : Brans, Marleen ; Jacobs, Dirk
Statut de publication : Publié, 2004
Informations sur la publication :
  • Brans, Marleen ; Jacobs, Dirk, Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique, Academia Press, Gent, page 286-317, 9789038206196
Sujet CREF : Sociologie
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : urn:isbn:9789038206196
dj-0029