Titre:
  • Bulk crystal growth and characterization of semi-organic nonlinear optical crystal tri-diethylammonium hexachlorobismuthate (TDCB)
Auteur:Liu, Guangfeng; Liu, Jie; Zheng, Xiaoxin; Liu, Yang; Yuan, Dongsheng; Zhang, Xixia; Gao, Zeliang; Tao, Xutang
Informations sur la publication:CrystEngComm, 17, 22, page (2569-2574)
Statut de publication:Publié, 2015
Sujet CREF:Chimie
Langue:Anglais
Identificateurs:urn:issn:1466-8033