Titre :
  • Proceedings of the 32nd WIC Symposium on Information Theory in the Benelux - First joint WIC/IEEE SP Symposium on Information Theory and Signal Processing in the Benelux
Auteur : Biggelaar, Olivier van den ; Deleu, Thibault ; Fickers, Jessica ; Horlin, François
Editeur : Werkgemeenschap voor Informatie en Communicatietheorie
Statut de publication : Publié, 2011
Sujet CREF : Technologie des télécommunications [télécommunications]
Langue :
  • Anglais