Titre:
  • Proceedings of the 32nd WIC Symposium on Information Theory in the Benelux - First joint WIC/IEEE SP Symposium on Information Theory and Signal Processing in the Benelux
Auteur:Biggelaar, Olivier van den; Deleu, Thibault; Fickers, Jessica; Horlin, François
Informations sur la publication:Werkgemeenschap voor Informatie en Communicatietheorie
Statut de publication:Publié, 2011
Sujet CREF:Technologie des télécommunications [télécommunications]
Langue:Anglais