Titre :
  • Het belang van het legaat van Émile de Meester de Ravestein voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel
Auteur : Evers, Cécile
Statut de publication : Non publié, 2002
Sujet CREF : Histoire de l'antiquité ancien continent
Histoire des arts plastiques
Histoire et arts
Informations sur la conférence :
  • Legaten en mecenaat in de 19de eeuw (2.VI.2002: Hever, Kasteel Ravestein)
Note : Provinciale Ontmoetingsdag voor de heemkundige kringen
Langue :
  • Dutch