Titre :
  • Het kasteel van Beersel.De bouw van het huidige kasteel, het bombardement van 1489 en de wederopbouw. Resultaten van verschillende dateringsmethoden: zekerheden en controversen
Auteur : de Waha, Michel ; Declercq, Lode ; Doperé, Frans
Informations sur la publication : M&L. Monumenten en Landschappen
Statut de publication : Soumis pour publication, 2011
Sujet CREF : Archéologie et techniques des fouilles
Histoire militaire
Conservation et restauration d'oeuvres d'art
Histoire du moyen-age occidental
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : urn:issn:0770-4984