Titre:
  • Het kasteel van Beersel.De bouw van het huidige kasteel, het bombardement van 1489 en de wederopbouw. Resultaten van verschillende dateringsmethoden: zekerheden en controversen
Auteur:de Waha, Michel; Declercq, Lode; Doperé, Frans
Informations sur la publication:M&L. Monumenten en Landschappen
Statut de publication:Soumis pour publication, 2011
Sujet CREF:Archéologie et techniques des fouilles
Histoire militaire
Conservation et restauration d'oeuvres d'art
Histoire du moyen-age occidental
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:issn:0770-4984