Titre :
  • Als men die erven met gheenen meerstenen en vindt gescheyden: Beschouwingen over de structuur van de verordening van 1451 en over het regressief gebruik van de kadatrale plannen en documenten voor de Geschiedenis van Brussel
Auteur : de Waha, Michel
Statut de publication : Publié, 2001
Informations sur la publication :
  • Van de Romeinse tot de 16 de eeuwse landmeters: Catalogus, Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, page 111-135
Sujet CREF : Histoire du moyen-age occidental
Histoire sociale
Histoire économique
Archéologie et techniques des fouilles
Géographie historique
Langue :
  • Dutch