Titre :
  • De Belgische nationaliteitwetgeving in de twintigste eeuw: Een terugkeer naar de zelfbewuste natie of het koesteren van het wantrouwen?
Auteur : Caestecker, Franck ; Rea, Andrea
Editeur scientifique : Foblets, M.-C. ; Foqué, R. ; Verwilghen, M.
Statut de publication : Publié, 2002
Informations sur la publication :
  • Foblets, M.-C. ; Foqué, R. ; Verwilghen, M., Naar de Belgische nationaliteit: Devenir Belge, Bruylant/Maklu, Bruxelles-Antwerpen, page 69-118
Sujet CREF : Sociologie générale
Langue :
  • Dutch