Titre :
  • Het ministershap als ultieme mandaat?: De selectie en ‘deselectie’ van de federale en Vlaamse regeringsleden
Auteur : Fiers, Stefaan ; Dumont, Patrick P. ; Dandoy, Régis
Editeur scientifique : Fiers, Stefaan ; Reynaert, Herwig
Statut de publication : Publié, 2006
Informations sur la publication :
  • Fiers, Stefaan ; Reynaert, Herwig, Wie zetelt?: De gekozen politieke elite in Vlaanderen doorgelicht, Lannoo Campus, page 113-142
Sujet CREF : Science politique administrative
Langue :
  • Anglais