Titre :
  • Wetenschappelijke en bio-ethischepraktijken: reflecties over hun ethische en politieke aspecten
Auteur : Hottois, Gilbert ; Stengers, Isabelle
Editeur : Damon, Budel
Statut de publication : Publié, 2003
Sujet CREF : Bioéthique
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : urn:isbn:9055734578
gh-0025