Titre :
  • Changing epidemiology of human brucellosis, China, 1955-2014
Auteur : Lai, Shengjie ; Li, Yu Y. ; Mu, Di D. ; Zeng, Lingjia L. ; Ren, Xiang X. ; Geng, Mengjie M. ; Zhang, Zike Z. ; Cui, Buyun B. ; Li, Tiefeng T. ; Wang, Dali D. ; Li, Zhongjie Z. ; Zhou, Hang ; Wardrop, Nicola Ann Nn N.A. ; Tatem, Andrew A.J. ; Yu, Hongjie ; Xiong, Weiyi W. ; Gilbert, Marius ; Huang, Zhuojie Z. ; Yu, Jianxing J. ; Yin, Wenwu W. ; Wang, Liping L. ; Chen, Qiulan Q.
Informations sur la publication : Emerging infectious diseases, 23, 2, (page 184-194)
Statut de publication : Publié, 2017-02
Sujet CREF : Sciences bio-médicales et agricoles
Note : SCOPUS: ar.j
Langue :
  • Anglais
Identificateurs : urn:issn:1080-6040 
info:doi/10.3201/eid2302.151710