Titre :
  • Achtergrondstudie: Verkenning van politiek-bestuurlijke kwesties en innovatiedynamiek van de zelfsturende auto
Auteur : Pel, Bonno ; Timmer, Jelte ; Kool, Linda ; Van Est
Editeur scientifique : Timmer, Jelte ; Kool, Linda
Organisme financeur : Rathenau instituut
Statut de publication : Publié, 2014-01-01
Sujet CREF : Sciences sociales
Informations sur la publication :
  • Timmer, Jelte ; Kool, Linda, Tem de robotauto: De zelfsturende auto voor publieke doelen, page 39-93, Rathenau instituut
Langue :
  • Dutch