Titre :
  • Robuustheid in een samengesteld mobiliteitssysteem: over tijdelijke optima en gelaagde bestuurskundige uitdagingen
Auteur : Pel, Bonno ; Schipper, Danny
Statut de publication : Non publié, 2012-11-22
Sujet CREF : Sciences sociales
Informations sur la conférence :
  • Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (22-23/11/2012: Amsterdam (NL))
Langue :
  • Dutch