Titre :
  • Het Jodendom en de moderniteit : de Joodse gemeenschap in België, XIXde-XXste eeuw : De integratiepolitiek van het Consistorie in de XIXde eeuw
Auteur : Schreiber, Jean-Philippe
Statut de publication : Non publié, 1997
Sujet CREF : Sciences humaines
Sciences sociales
Informations sur la conférence :
  • Geschiedenis van het Jodendom (Mars 1997: Universitaire Faculteiten St.-Ignatius, Antwerpen)
Langue :
  • Français