Titre :
  • Verschillen en overeenkomsten in de visie van Duitstaligen en van Franstaligen op het Nederlands als vreemde taal
Auteur : Lousberg, Roland
Statut de publication : Non publié, 2001
Sujet CREF : Enseignement des langues étrangères
Informations sur la conférence :
  • Onderzoek en praktijk tussen twee talen (ANBF-Onderzoeksmarkt) (08/12/2001: Ecole d’Interprètes Internationaux, Mons)
Langue :
  • Dutch