Titre :
  • Vertaalcompetenties meten: hoe beoordeel je iets waarvan je niet kan zeggen wat het is
Auteur : Anckaert, Philippe ; Eyckmans, June ; Segers, Winibert
Statut de publication : Non publié, 2007
Sujet CREF : Linguistique appliquée
Langue et littérature françaises
Enseignement des langues étrangères
Didactique
Informations sur la conférence :
  • Studiedag Competenties, competentieniveaus en didactische activiteiten in het vertaal- en tolkonderwijs (2 mars 2007: Maastricht)
Langue :
  • Dutch