par Gilissen, John Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur
Référence Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. verslagen en mededelingen, nieuwe reeks, (page 129-133)
Publication Publié, 1980
Publication dans des actes
Titre :
  • Slotrede
Auteur : Gilissen, John
Statut de publication : Publié, 1980
Sujet CREF : Droit
Informations sur la publication :
  • , Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht. verslagen en mededelingen, nieuwe reeks: deel 2 waarin opgenomen Eeuwfeestcongres tevens Vierde belgisch-Nedelands Rechtshistorisch Congres, "Publiceren en profiteren van rechtsbronnen" redes, voordrachten en samenvattingen van de gehouden discussies, De Walburg Pers, page 129-133
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : VAR-621507-1001