par Gilissen, John Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur
Référence Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België, (page 5-22)
Publication Publié, 1977
Publication dans des actes
Titre :
  • 25 jaar Nederlands-Belgische samenwerking in het bestuur van het "tijdschrift voor rechtgeschiedenis - revue d'histoire du droit - the legal history review"
Auteur : Gilissen, John
Statut de publication : Publié, 1977
Sujet CREF : Droit
Informations sur la publication :
  • , Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België: handelingen van het Colloquium te Brussel, (15.-18. IV. 1975: Bruxelles), Algemeen Rijksarchief, page 5-22
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : VAR-621515-1001