Titre :
  • Sociaal-culturele en politiek attitudes van Turkse en Marokkaanse migranten en laaggeschoolde Belgen in Brussel
Auteur : Jacobs, Dirk ; Theunissen, G. ; Swyngedouw, Marc
Organisme financeur : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Statut de publication : Non publié, 2001
Sujet CREF : Sociologie
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : dj-0113