Titre :
  • Het Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar het onderzoeksdomein van de immigratie en integratie: een algemeen overzicht, 1989-2002
Auteur : Jacobs, Dirk ; Adam, Ilke ; Florence, Eric ; Van der Straeten, Tinne
Editeur scientifique : Brans, Marleen ; Jacobs, Dirk
Statut de publication : Publié, 2004
Informations sur la publication :
  • Brans, Marleen ; Jacobs, Dirk, Recherche et politiques publiques: le cas de l'immigration en Belgique, Academia Press, Gent, page 55-75, 9789038206196
Sujet CREF : Sociologie
Langue :
  • Dutch
Identificateurs : urn:isbn:9789038206196
dj-0025