Titre :
  • POSTER : Optymalizacja transferu metody rozdzielania wybranych enancjomerów leków ß-adrenolitycznych z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej
Auteur : Borsuk, Agnieszka A. ; De Cock, Bart B. ; Dejaegher, Bieke ; Mangelings, Debby D. ; Kaliszan, Roman R ; Markuszewski, Michal J. ; Vander Heyden, Yvan
Statut de publication : Non publié, 2013
Sujet CREF : Sciences bio-médicales et agricoles
Informations sur la conférence :
  • Szkola chemii medycznej (Octobre 17th-18th 2013: Wroclaw, Poland)
Langue :