Titre :
  • Praeadvies over de schorsing van de vrijheidsrechten in uitzonderingstoestand
Auteur : Ganshof Van Der Meersch, Walter
Editeur : Zwolle Tjeenk Willink
Statut de publication : Publié, 1950
Volumes/pages :
  • 62 p.
Sujet CREF : Droit
Langue :