Titre :
  • Gender, ouderschap en werk: De uitdagingen voor het Belgisch beleid in het licht van de situatie in Europa
Auteur : O'Dorchai, Sile Padraigin
Statut de publication : Non publié, 2013
Sujet CREF : Economie du travail et de la population
Informations sur la conférence :
  •  Conference “Genderkloof in werk, loopbaan en familie” organised by the Flemish Minister for Equal Opportunities Pascal Smet and the Flemish Minister for Work Philippe Muyters (28/11/2013: Muntpunt, Brussels)
Langue :
  • Dutch