Titre :
  • Nieuwe satellietbeelden laten toe om verschillende mangrovesoorten in een woud te onderscheiden
Auteur : Dahdouh-Guebas, Farid
Statut de publication : Publié, 2005-05-17
Sujet CREF : Biologie
Ecologie
Hydrobiologie
Aménagement du territoire
Note : VUB Elektronische nieuwsbrief (www.vub.ac.be)
Langue :
  • Dutch