par Kesteloot, Christian ;Mistiaen, Valériane Marie ;Decroly, Jean-Michel
Editeur scientifique Vranken, J.;Vanhercke, Bart ;Carton, L.
Référence 20 jaar OCMW, Naar een actualisering van het maatschappijproject, Acco, Leuven / Amersfoort, page (125-155)
Publication Publié, 1998
Partie d'ouvrage collectif
Titre:
  • De ruimtelijke dimensie van de armoede in Brussel. Indicatoren, oorzaken en buurtgebonden betsrijdingstrategieën
Auteur:Kesteloot, Christian; Mistiaen, Valériane Marie; Decroly, Jean-Michel
Editeur scientifique:Vranken, J.; Vanhercke, Bart; Carton, L.
Informations sur la publication:20 jaar OCMW, Naar een actualisering van het maatschappijproject, Acco, Leuven / Amersfoort, page (125-155)
Statut de publication:Publié, 1998
Sujet CREF:Géographie urbaine
Géographie sociale
Langue:N/A