par Jaspers, Jürgen
Référence Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 4, page (333-346)
Publication Publié, 2008
Article révisé par les pairs
Titre:
  • Taalpraktijk en taalbeleid in Vlaanderen.
Auteur:Jaspers, Jürgen
Informations sur la publication:Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 4, page (333-346)
Statut de publication:Publié, 2008
Sujet CREF:Sociolinguistique
Langue:Néerlandais
Identificateurs:urn:issn:0778-0443