Titre :
  • Responsabilisering, maatschappelijke verantwoordelijkheid en herstelrecht voor jongeren: Respons op Claes en Van Droogenbroeck
Auteur : Nagels, Carla
Editeur scientifique : Claes, Eva ; Deklerck, J. ; Marschal, A. ; Put, J.
Statut de publication : Publié, 2007
Informations sur la publication :
  • Claes, Eva ; Deklerck, J. ; Marschal, A. ; Put, J., Herstel en jeugd: nu in het (r)echt, Die Keure, Bruges, page 101-110
Sujet CREF : Criminologie
Langue :
  • Dutch