Titre :
  • Onderzoek naar de vaccinatietoestand van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels hoofdstedelijk gewest
Auteur : Robert, Emmanuelle ; Swennen, Béatrice
Organisme financeur : ESP-ULB
Statut de publication : Publié, 2006-12
Sujet CREF : Santé publique
Langue :
  • Dutch