par Walczak, Dorota Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur
Editeur scientifique Borowczyk, Jerzy; Przychodniak, Zbigniew
Référence Słowacki współczesnych i Potomnych, (page 217-233)
Publication Publié, 2000
Publication dans des actes
Titre :
  • Krajobrazy widziane - krajobrazy zorganizowane: O przestrzeni w wybranych lirykach Słowackiego i Przybosia
Auteur : Walczak, Dorota
Editeur scientifique : Borowczyk, Jerzy ; Przychodniak, Zbigniew
Statut de publication : Publié, 2000
Sujet CREF : Langues et littératures
Langues et littératures baltes et slaves
Littérature comparée
Informations sur la publication :
  • Borowczyk, Jerzy ; Przychodniak, Zbigniew, Słowacki współczesnych i Potomnych: W 150 rocznicę śmierci Poety, (Poznań), page 217-233, Poznańskie Studia Polonistyczne
Note : résumé en anglais
Langue :