par Walczak, Dorota Cliquez pour télécharger la liste de publications de l'auteur
Référence Śladami człowieka książkowego, (page 9-30)
Publication Publié, 1997
Partie d'ouvrage collectif
Titre :
  • Jak tworzyli awangardziści: Interpretacje porównawcze
Auteur : Walczak, Dorota
Statut de publication : Publié, 1997
Informations sur la publication :
  • Śladami człowieka książkowego: Studia o literaturze polskiej XX wieku, Poznań, Abedik, page 9-30
Sujet CREF : Langues et littératures
Langues et littératures baltes et slaves
Philologie slave
Note : Red. Tomasz Mizerkiewicz, Z Prac Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. „POLINFO”
Langue :